[Home]

Synansphecia umbrifera (Staudinger, 1871)


male, 12.6.1997, Greece, prov. Epeiros, Salaora sw. Arta, 0 m


biotope with Limonium vulgare, 12.6.1997, Greece, prov. Epeiros, Salaora sw. Arta, 0 m


biotope with Limonium vulgare, 14.6.1997, Greece, prov. Achaia, Kalogria w. Kato Achaia, 0 m


foodplant (Limonium vulgare), 12.6.1997, Greece, prov. Epeiros, Salaora sw. Arta, 0 m