[Home]

Synansphecia triannuliformis (Freyer, 1845)


male, 29.5.2005, Austria, Lower Austria, Retz - Gollitsch, 320 m


male, 12.6.2001, Italy, Sicily, Prov. Catania, Etna - Rifugio Sapienza, 1950 m


male, 5.6.1997, Greece, prov. Achaia (Peloponnesos), Kalogria w. Kato Achaia, 0-5 m


biotope with Rumex acetosella, 28.5.2005, Austria, Lower Austria, Mitterretzbach - Heiliger Stein, 340 m


biotope, 12.6.2001, Italy, Sicily, Prov. Catania, Etna - Rifugio Sapienza, 1950 m


foodplant (Rumex acetosella), 28.5.2005, Austria, Lower Austria, Mitterretzbach - Heiliger Stein, 340 m


foodplant (Rumex scutatus), 12.6.2001, Italy, Sicily, Prov. Catania, Etna - Rifugio Sapienza, 1950 m