[Home]

Eusphecia melanocephala (Dalman, 1816)


young larva in gallery within foodplant (Populus tremula), 5.7.2003, Greece, prov. Komotini, Rhodopi mountains, Skaloti, 900 m


foodplant (Populus tremula) with emergence holes, 5.7.2003, Greece, prov. Komotini, Rhodopi mountains, Skaloti, 900 m


emergence hole on Populus tremula, 17.6.2005, Austria, Upper Austria, Fornach-Moor, 520 m


emergence hole, 25.5.1997, Austria, Upper Austria, Jainzen b. Bad Ischl, 500 m


emergence holes, 5.7.2003, Greece, prov. Komotini, Rhodopi mountains, Skaloti, 900 m

 


biotope with Populus tremula, 17.6.2005, Austria, Upper Austria, Fornach-Moor, 520 m


biotope with Populus tremula, 5.7.2003, Greece, prov. Komotini, Rhodopi mountains, Skaloti, 900 m