[Home]

Chamaesphecia gorbunovi Spatenka, 1992

male, 20.6.2002, Prov. Larissa, Ossa mts. SW Stomio(n), 1050 m


foodplant (Scutellaria sp.), 24.6.2002, Prov. Messinia, Saidona (Taygetos mts.), 1460 m


biotope, 20.6.2002, Prov. Larissa, Ossa mts. SW Stomio(n), 950 m


biotope, 2.7.2003, Prov. Larissa, Ossa mts. SW Stomio(n), 950 m