[Home]

Bembecia blanka Spatenka, 2001


male, 10.6.2000, Greece, Crete, Prov. Rethymnon, Kouroutes


? foodplant (Trifolium sp.), 1.7.2004, Greece, Crete, Xiloskalo S Omalos (Lefka Ori)


biotope, 7.6.2000, Greece, Crete, Nithavris (Ida mountains)